Radno vreme:

Ponedeljak - Petak: 07:30 - 15:30

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Radno vreme i kontakt

Radno vreme suda: od 7:30 do 15:30 časova.

Email: uprava@kg.pr.sud.rs

Telefoni za kontakt:

Predsednik suda – 034/335-602

Zamenik predsednika suda – 034/335-583

Sekretar suda – 034/306-263

Sudska pisarnica – 034/306-250

Krivična pisarnica – 034/306-253

Izvršna pisarnica – 034/306-247

Računovodstvo suda – 034/306-252

Prijem podnesaka vrši se svakog radnog dana u radno vreme suda.

Prijem stranaka:

Predsednik suda – sredom od 11:00 od 13:00 časova, uz obaveznu prethodnu najavu administrativno tehničkom sekretaru, neposredno ili na telefon 034/335-602,

Zamenik predsednika suda – utorkom i četvrtkom od 12:00 do 14:00 časova, uz prethodnu najavu na telefon 034/335-583,

Izvršni sudija – sredom od 10:00 do 12:00 časova,

Sudska pisarnica – svakog radnog dana od 9:00 do 14:00 časova,

Referenti za administrativno tehničke poslove u sudskoj pisarnici, zaduženi za predmete izvršenja – svakog radnog dana od 8:00 do 9:30 časova

Danijela Marić – 034/306-254, email: danijela.maric@kg.pr.sud.rs

Saša Milosavljević – 034/306-257, email: sasa.milosavljevic@kg.pr.sud.rs